Aldundiaren logoa

Foru Aldundia - Diputación Foral

Harremana

Bizkaiko Tutoretza Erakundea

Laguntza Menua

Bizkaiko Tutoretza Erakundea - Instituto tutelar de Bizkaia

Zer da?

Tutoretza Erankundeak, Zuzenbide Pribatuko Herri Izakia baita, nortasun juridiko berezia eta ahalmen juridiko osoa baitu eta Gizartekintza Sailari atxikita dago.

Helburuak

Bizkaiko Tutoretza Erakundearen helburu nagusiak honakook dira: Legez ezbaituta dauden eta egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten adinez nagusiak babestu eta zaintzea, epai-agintaritza eskudunak behin-betiko ebazpen irmoaren bitartez hala erabakitzen badu eta Judizioko Defentsa bereganatzea, baldin berauei ezgaikuntza-prozesurik hacia bazaie, eta babesiki gabeko egoeran dauden eta ustez gai ez diren pertsonen eta berauen ondarearen defentsarako eta babeserako behin-behineko neurrei begira epaiagintariak zehazten dituen funtzioak burutzea.

Argazkia:eskua zerua erakusten da